Pro převody mimo EEP bude Montecristo používat standardní smluvní doložky a doložky o důvěrnosti jako záruky pro regiony bez příslušného rozhodnutí Evropské komise.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Montecristo nesmierne dôležitá a my chceme byť pri spracovaní Vašich osobných údajov otvorení a transparentní.

Preto máme zásady na to, ako budú vaše osobné údaje spracovávané a chránené.

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Montecristo Retail RO SRL ("Montecristo") je správcom osobných údajov, ktoré nám odovzdávate a je zodpovedný za Vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Kde Vaše údaje ukladáme?

Údaje, ktoré od Vás zhromažďujeme, sú uložené v Európskom ekonomickom priestore (EEP), ale môžu byť tiež prenášané a spracovávané v regióne mimo EEP. Akýkoľvek takýto prenos osobných údajov bude vykonávaný v súlade s platnými zákonmi.

Na prevody mimo EEP bude Montecristo používať štandardné zmluvné doložky a doložky o dôvernosti ako záruky pre regióny bez príslušného rozhodnutia Európskej komisie.

Kto pristupuje k Vašim údajom?

Vaše údaje môžu byť zdieľané v rámci skupiny Montecristo. Vaše údaje neprenášame, neodovzdávame ani nevymieňame na marketingové účely tretím stranám mimo skupiny.

Údaje odovzdávané tretím stranám sa používajú iba na poskytovanie našich služieb. Nižšie nájdete, ktoré kategórie tretích strán sú zapojené do každého konkrétneho procesu.

Aký je právny základ pre spracovanie?

Pri každom konkrétnom spracovaní osobných údajov, ktoré od Vás zhromažďujeme, Vás budeme informovať, či je poskytnutie osobných údajov zákonné, pokiaľ je to nevyhnutné pre uzavretie zmluvy, o povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o možných dôsledkoch, pokiaľ sa rozhodnete tak neurobiť.

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup:

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré uchovávame. Za účelom poskytnutia Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť Montecristo.

Právo na prenosnosť údajov:

Kedykoľvek spoločnosť Montecristo spracováva Vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu alebo dohody, máte právo získať kópiu prenesených údajov pre seba alebo pre inú stranu. To zahŕňa iba osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu:

Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov.

Ak máte účet Montecristo, môžete upraviť svoje osobné údaje vo svojom účte a na členských stránkach.

Právo na výmaz:

Máte právo kedykoľvek vymazať akékoľvek osobné údaje spracovávané spoločnosťou Montecristo s výnimkou nasledujúcich situácií:

* Máte pretrvávajúcu komunikáciu so zákazníckym servisom

* Máte otvorenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo čiastočne odoslaná

* Máte nesplatený dlh voči Montecristo, bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si vyberiete

* Ak ste nedôveryhodný alebo ste zneužili naše služby

* Ak ste urobili nákup, budeme uchovávať Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou transakciou pre účtovné záznamy

 

Vaše právo vzniesť námietku proti procesu oprávneného záujmu:

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Montecristo. Spoločnosť Montecristo nebude naďalej spracovávať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme legitímny dôvod pre súdne konanie, ktoré prekračuje Vaše práva, alebo kvôli právnym nárokom.

Vaše právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu:

Máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonávanej na účely priameho marketingu.

Z priameho marketingu sa môžete odhlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

* Postupujte podľa pokynov v každom marketingovom e-maili

* Úpravou nastavenia účtu Montecristo

 

Právo na obmedzenie:

Máte právo požiadať, aby spoločnosť Montecristo obmedzila spracovanie osobných údajov za nasledujúcich okolností:

* Ak vznesiete námietku proti oprávnenému záujmu založenému na spracovaní spoločnosťou Montecristo, spoločnosť Montecristo obmedzí akékoľvek spracovanie týchto údajov, kým nebude oprávnený záujem overený.

* Pokiaľ tvrdíte, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, musí Spoločnosť Montecristo obmedziť akékoľvek spracovanie týchto údajov až do overenia presnosti Vašich osobných údajov.

* Ak je spracovanie nezákonné, môžete vzniesť námietku proti výmazu osobných údajov a požiadať o obmedzenie používania Vašich osobných údajov.

* Ak Montecristo už nepotrebuje Vaše osobné údaje, ale sú dôležité, aby ste bránili svoje právne nároky.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne a preto máme špecializovaný personál, ktorý má na starosti Vaše práva. Vždy môžete byť v kontakte na e-mailovej adrese rdp@montecristo-retail.ro

 

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade:

Pokiaľ sa domnievate, že Montecristo spracováva Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás kontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade. V Rumunsku je týmto dozorným úradom Úrad pre dohľad nad spracovaním osobných údajov.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje uchovávame pokiaľ nebude váš užívateľský účet zmazaný. Váš užívateľský účet môže byť zmazaný na Vašu žiadosť, alebo odvolaním Vášho súhlasu so spracovaním Vašich údajov, Vašej námietky proti spracovaniu Vašich údajov, alebo Vašej žiadosti o vymazanie Vašich údajov.

Naše systémy budú uchovávať iba také archívne informácie o Vašich transakciách, ktorých sa uchovávanie údajov týka, napríklad v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, ktorý môžete mať, napríklad v súvislosti s právnou zárukou alebo v súvislosti s akýmikoľvek právnymi ustanoveniami, ktoré sú povinné.

Aktualizácia našich zásad ochrany osobných údajov:

Možno budeme musieť aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Najnovšia verzia je vždy k dispozícii na našich webových stránkach. Zverejníme všetky podstatné zmeny našich zásad ochrany osobných údajov, ako je účel, na ktorý používame Vaše osobné údaje, identitu Vášho prevádzkovateľa alebo Vaše práva, ale nielen na ne.

 

Montecristo účet

Priamy marketing

Cookies

Nakupovanie online

Montecristo účet

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a správu Vášho osobného účtu, aby sme Vám poskytli personalizované a relevantné prostredie na timeoutjeans.com. Poskytneme Vám históriu objednávok a podrobnosti o objednávkach a umožníme Vám spravovať nastavenia účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme Vám tiež jednoduché spôsoby ako opraviť a aktualizovať Vaše informácie, ako sú kontaktné údaje a platobné údaje. Ďalej Vám umožníme uložiť položky do nákupného košíka, umožníme Vám vyhodnotiť a skontrolovať produkty, ktoré ste od nás zakúpili.

Aby sme Vám mohli poskytnúť relevantné odporúčania pre naše produkty, budeme spracovávať Vaše prehliadanie, históriu nakupovania a údaje, ktoré ste odoslali prostredníctvom svojho účtu.

Aké typy osobných údajov zhromažďujeme?

E-mailovú adresu a heslo, ktoré nám zašlete pri registrácii účtu na timeoutjeans.com, budeme vždy spracovávať.

Ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť, budeme spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov:

* kontaktné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo;

* dátum narodenia;

* pohlavie;

* krajina;

* nastavenie účtu;

* šifrované informácie o platobnej karte.

Pokiaľ urobíte nákup, budeme spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov:

* história objednávok;

* informácie o doručení;

* história platieb

Budeme tiež spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov súvisiacich s vašimi súbormi cookie:

* história kliknutí;

* história polohy a prehliadania

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje odovzdávané tretím stranám sa používajú iba na poskytovanie vyššie uvedených služieb, na optimalizáciu webových stránok, ktoré používajú webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov pre Váš účet je založené na Vašom súhlase s vytvorením účtu.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom poskytnutia relevantných informácií o produktoch je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, pokiaľ budete mať aktívny účet.

Máte právo svoj účet kedykoľvek odstrániť. Ak sa tak rozhodnete, Váš účet prestane existovať a bude považovaný za neaktívny. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, pokiaľ to budú vyžadovať platné právne predpisy a pokiaľ dôjde k otvorenému sporu.

Akonáhle bude Váš účet odstránený, vaše dáta budú zmazané.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich údajov:

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Montecristo kontaktovaním rdp@montecristo-retail.ro. Váš účet bude potom zmazaný a my Vám nebudeme môcť ponúknuť naše služby.

Priamy marketing

Radi by sme Vám zaslali informácie o našich produktoch, ktoré by Vás mohli zaujímať. Takéto marketingové materiály však môžeme zasielať iba v prípade, že sa pre ne rozhodnete. Vezmite prosím na vedomie, že bez ohľadu na to, či ste súhlasili so zasielaním našich marketingových správ, môžete sa ľahko rozhodnúť, že ich neskôr nebudete dostávať.

Máte právo kedykoľvek zabrániť tomu, aby sme Vás kontaktovali na marketingové účely alebo poskytovali Vaše informácie ostatným členom skupiny Montecristo. Ak si už neželáte byť kontaktovaní na marketingové účely, kliknite na tlačidlo pre odhlásenie na konci našej marketingovej správy (e-mail / newsletter / SMS).

Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení a je z neho načítaný pri následných návštevách. Pokiaľ používate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s použitím takého súboru cookie. Chceme tiež spomenúť, že môžete zmeniť nastavenia súborov cookie v prehliadači. Ak nastavenie zostane nezmenené, súbory cookie sa uložia do zariadenia. Zmena nastavení súborov cookie môže obmedziť funkčnosť webových stránok.

Ako používame súbory cookie?

Používame trvalé súbory cookie na uloženie Vašej domovskej stránky a podrobností, pokiaľ pri pripojení k webu vyberiete možnosť "Zapamätať si ma". Súbory cookie použijeme na uloženie Vašich obľúbených produktov.

Súbory cookie používame napríklad, keď používate funkciu filtrovania produktov na overenie, že ste prihlásení alebo že ste pridali položku do nákupného košíka.

Používame naše vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán na zhromažďovanie užívateľských štatistík a údajov v súhrnnej a individuálnej podobe v analytických nástrojoch, aby sme optimalizovali naše stránky a poskytli Vám relevantné marketingové materiály.

Niektoré súbory cookie tretích strán sú nastavené službami, ktoré sa objavujú na našich stránkach a sú mimo našej kontroly. Tie sú nastavené poskytovateľmi sociálnych médií, ako je Twitter, Facebook a Instagram, a odkazujú na schopnosť používateľov zdieľať obsah na tomto webe, ako je uvedené touto ikonou.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré sledujú aktivitu na viacerých weboch, aby sme Vám poskytli marketing na iných stránkach / kanáloch.

 

 Aké typy osobných údajov zhromažďujeme?

Vaše ID súboru cookie prepojíme iba s osobnými údajmi odoslanými a zhromaždenými v súvislosti s Vašim účtom, iba ak ste prihlásený k svojmu účtu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje odovzdávané tretím stranám sa používajú iba na poskytovanie vyššie uvedených služieb, analytický nástroj sa používa na zhromažďovanie štatistík za účelom optimalizácie našich stránok a prezentácie relevantných materiálov.

Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?

Vaše súbory cookie prepojíme s Vašimi osobnými údajmi iba v prípade, že ste prihlásený k svojmu účtu Montecristo. Ak ste prihlásený k svojmu účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

Odkazy

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na odkazy na webové stránky patriace tretím stranám. Nemáme žiadnu kontrolu a nemôžeme byť zodpovední za ochranu údajov týchto tretích strán alebo za obsah takýchto stránok.

Nakupovanie online

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vám poskytli informácie, produkty a služby, ktoré od nás požadujete alebo zakúpite online. Vaše osobné údaje potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky a platby, na vystavovanie elektronických účteniek, na vybavovanie dodávok, vrátenie a reklamáciu produktov. Kedykoľvek vykonáte platbu, vrátite produkt, alebo požiadate o finančnú službu, použijeme Vaše osobné údaje na overenie Vašej totožnosti a schopnosti uzavrieť zmluvu. Pokiaľ sú finančné informácie, ktoré nám poskytnete, správne, overíme úveruschopnosť, vykonáme kontroly podvodov, alebo prevenciu iných nezákonných činností. Osobné údaje používame na identifikáciu a potvrdenie Vášho zákonného veku pre online nakupovanie a na potvrdenie Vašej adresy externým partnerom. Chceme Vám ponúknuť rôzne platobné alternatívy a vykonáme analýzu, aby sme zistili, aké platobné alternatívy máte k dispozícii, vrátane histórie platieb a kreditných kontrol.

Aké typy osobných údajov spracovávame?

Budeme spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov:

* kontaktné údaje, ako je meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo;

* platobné údaje a história platieb;

* informácie o kredite;

* informácie o objednávke

* číslo dokladu totožnosti, číslo pasu, DIČ alebo podobné identifikačné číslo (pokiaľ sa rozhodnete nám ich zaslať).

Ak máte založený účet na timeoutjeans.com budeme tiež spracovávať Vaše osobné údaje prenášané v súvislosti s Vašim účtom alebo členstvom, ako napríklad:

* účet;

* história objednávok.

 

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sú niekedy zdieľané s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú vykonávať určité úlohy alebo poskytovať požadované služby. Spoločnosť Montecristo môže najmä komunikovať s tretími stranami za účelom overenia Vašej adresy, s komunikačnými agentmi za účelom zaslania potvrdenia objednávky, s poskytovateľmi skladovacích a distribučných služieb za účelom doručenia Vašej objednávky a s poskytovateľmi platobných služieb za účelom spracovania Vašej objednávky platby kreditnými / debetnými kartami, bankový a ďalší poskytovatelia finančných služieb, kanály sociálnych médií a online trhy, kde sú naše produkty a služby k dispozícii na predaj.

Vezmite prosím na vedomie, že mnohé z týchto prijímajúcich spoločností majú nezávislé právo alebo povinnosť spracovávať Vaše osobné údaje.

Ako dlho Vaše údaje uchovávame?

Pri poskytovaní produktov bude spoločnosť Montecristo spracovávať osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy s Vami a na splnenie akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, či už sa táto zmluva týka objednávky a platby alebo využitia iných poskytovaných služieb nami, alebo tretími stranami.

Ak ste sa rozhodli prijímať elektronické faktúry, spracovanie Vašich osobných údajov potrebných na tento účel je založené na Vašom súhlase.

V súvislosti s poskytovaním našich produktov a služieb sa na nás niekedy vzťahuje zákonná povinnosť zhromažďovať, spracovávať a uchovávať osobné údaje, napríklad za účelom dodržiavania platných daňových a finančných predpisov.

Automatizujte rozhodovanie:

Keď podáte žiadosť o pôžičku ako platobnú metódu, rozhodnutie o Vašej žiadosti o pôžičku je automatizované. Máte právo vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie kontaktovaním našich zamestnancov.