Obchodné podmienky

  1. Všeobecné podmienky

 

Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zadané zákazníkom (ďalej len „vy“) spoločnosti Montecristo Retail RO SRL (ďalej len „Montecristo“, „my“, webové stránky timeoutjeans.com) na mobilnú verziu webu (všetky sa nazývajú „timeoutjeans. com").

Použitím timeoutjeans.com a/alebo zadaním objednávky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať nižšie uvedené podmienky ("Podmienky"). Pred zadaním objednávky sa prosím uistite, že ste si prečítali a porozumeli Podmienkam.

Objednávku môžu zadať iba fyzické osoby s minimálnym vekom nad 18 rokov, ktoré sú svojprávne, alebo právnické osoby a ktoré majú doručovaciu adresu v Českej republike alebo Slovenskej republike (s výnimkou spoločností na prepravu balíkov).

Zahrnutie akýchkoľvek produktov alebo služieb na timeoutjeans.com kedykoľvek neznamená ani nezaručuje, že také produkty alebo služby budú kedykoľvek k dispozícii. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť uvádzanie produktu na trh.

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky občas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podmienky uvedené na timeoutjeans.com sa uplatňujú na Vašu objednávku pri zadávaní objednávky.

Montecristo chce ponúknuť najlepší online zážitok. Aby sme to dosiahli, musíme sa uistiť, že naše služby fungujú bezchybne. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (I.) nebudete zverejňovať, redistribuovať, nahrávať ani propagovať žiadnu komunikáciu alebo obsah, ktorý by mohol poškodiť alebo nepriaznivo ovplyvniť našu spoločnosť, produkty alebo služby; (II.) nekonať týmto spôsobom alebo používať akékoľvek zariadenie, ktoré by obmedzovalo, zabraňovalo, obťažovalo alebo bránilo akémukoľvek inému užívateľovi v používaní alebo využívaní stránok timeoutjeans.com, alebo ktoré by ovplyvnilo bezpečnosť stránok, alebo (III.) nepoužívať žiadne zariadenie ani sa pokúšať používať akýkoľvek prístroj, softvér, nástroj, prostriedok, skript a iné zariadenia alebo mechanizmy (vrátane, ale bez obmedzenia na vírusy, roboty, indexovacie roboty, avatary alebo inteligentné prostriedky) na prehliadanie alebo vyhľadávanie na webe alebo kopírovanie obsahu z webu. Vyhradzujeme si právo okamžite zablokovať prístup na stránky a uzavrieť účet každého užívateľa, ktorý poruší toto ustanovenie alebo akékoľvek iné ustanovenie uvedené v týchto podmienkach.

  1. Ceny a poplatok za doručenie

Ceny uvedené na timeoutjeans.com zahŕňajú daň z pridanej hodnoty stanovenú zákonom, ale nezahŕňajú poplatok za doručenie.

Poplatok za doručenie pre každú objednávku bude rovnaký, bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť Vašej objednávky. Náklady na každý spôsob doručenia sú jasne uvedené v procese dokončenia objednávky. Pokiaľ nie sme schopní doručiť Vašu objednávku v plnom rozsahu a potrebujeme vykonať viac ako jednu dodávku, nevzniknú Vám žiadne ďalšie poplatky za následné dodávky. Medzi kamenným a internetovým obchodom sa môžu vyskytovať rozdiely v cenách.

  1. Zadanie objednávky / uzavretie zmluvy

Dostupné možnosti objednania sú prostredníctvom timeoutjeans.com.

Ihneď po zadaní objednávky, ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, obdržíte potvrdzovací e-mail. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní Vašu objednávku spracovať, budeme Vás o tom čo najskôr informovať. Ak sme už dostali platbu za Vašu objednávku, pokúsime sa vrátiť Vašu čiastku pomocou rovnakej metódy, ktorá bola použitá na vykonanie platby. Ak sú z akéhokoľvek dôvodu vyžadované iné opatrenia, upozorníme Vás a požiadame Vás, aby ste kontaktovali spoločnosť Montecristo, ktorá Vám to uhradí.

  1. Dostupnosť objednaných produktov

Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode sú skladom.

Napriek tomu, že Montecristo trvalo zaisťuje, že všetky produkty ponúkané na timeoutjeans.com sú k dispozícii, môžu nastať výnimočné situácie (napríklad v prípade súbežných objednávok; v prípade technických závad v správe internetového obchodu atď.), kedy je produkt nedostupný, takže objednávka nemôže byť prijatá. V takom prípade bude Zákazník informovaný, že objednávka nemohla byť spracovaná.

 Produktový list obsahuje informácie o kompletnej ponuke veľkostí - nedostupné veľkosti sú uvedené tiež, ale sú prečiarknuté a zreteľne označené inou farbou, než je použitá pri dostupných veľkostiach. Produkt s nedostupnou veľkosťou nie je možné pridať do košíka.

  1. Nie je možné spracovať objednávku

 

Pokiaľ produkt nie je k dispozícii na sklade alebo objednávka nemôže byť spracovaná z akéhokoľvek iného dôvodu, hoci objednávka bola pôvodne potvrdená na webe, objednávka bude odoslaná bez produktu, ktorý nie je skladom alebo bol zrušený, nemáme možnosť vymeniť produkty za iné. Zákazník bude informovaný e-mailom o skrátení alebo zrušení objednávky.

 

  1. Dodanie

 

Dodanie produktov objednaných na timeoutjeans.com bude vykonané výhradne na území Českej republiky alebo Slovenskej Republiky. Montecristo vynaloží všetko úsilie na prijatie a spracovanie objednávok a pokúsi sa doručiť Vašu objednávku na domovskú adresu alebo inú adresu v Českej republike alebo Slovenskej republike, v závislosti od zvolenej možnosti doručenia.

Montecristo sa bude snažiť urýchliť doručenie objednávok čo najskôr a v poradí, v ktorom boli zadané. Naším prianím je doručiť objednávku do 3 až 5 pracovných dní od okamihu odoslania. Hoci máme v úmysle vykonať dodávku v stanovenej lehote, informujeme Vás, že dodávka môže trvať dlhšie z dôvodu udalostí mimo našej kontroly, ale nie viac ako 30 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia objednávky. Pokiaľ dodacia lehota presiahne 30 dní, môžete objednávku zrušiť.

Kompletné pravidlá doručovania nájdete na timeoutjeans.com.

Pokiaľ Vaša objednávka nedorazí do plánovaného dátumu, kontaktujte nás.

  1. Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť alebo vrátiť od dátumu zadania objednávky do 14. dňa po obdržaní objednaného tovaru. Pokiaľ ste za tieto položky zaplatili, bude Vám vrátená čiastka, ktorá zahŕňa iba hodnotu tovaru, poplatok za doručenie nebude vrátený. Pokiaľ sa rozhodnete ponechať si určité položky a objednávku zrušíte iba čiastočne, poplatok za dopravu nebude vrátený. Podmienky vrátenia nájdete v plnom znení na timeoutjeans.com.

Pokiaľ si prajete zrušiť alebo vrátiť objednávku, kontaktujte nás a potom vráťte naše produkty (položky) v súlade s ustanoveniami v časti 6 (Vrátenie) nižšie v súlade s podmienkami uvedenými v časti 5.1 vyššie. Pokúsime sa vykonať vrátenie peňazí pomocou rovnakej metódy, ktorá bola použitá na vykonanie platby (alebo ak položky ešte neboli zaplatené, premietne sa vrátenie položiek do stavu na Vašom zákazníckom účte) čo najskôr, najneskôr do 14 dní po obdržaní oznámenia o zrušení, za predpokladu, že sme dostali vrátený tovar alebo dôkaz o tom, že ste ich vrátili. Môže byť použitý iný spôsob namiesto vrátenia peňazí, pokiaľ s touto zmenou súhlasíte, nebude to znamenať dodatočné náklady.

Ak je položka, ktorú ste dostali, chybná, okamžite informujte spoločnosť Montecristo a vráťte položku v súlade s oddielom 6 (Vrátenie) nižšie. Pri všetkých produktoch, ktoré sú považované a preukázané ako chybné, Vám Montecristo vráti plnú náhradu. Ustanovenia uvedené v tomto dokumente neobmedzujú žiadne rozhodné právo stanovené zákonom.

  1. Vrátenie tovaru

Montecristo zaručuje plnú náhradu podľa oddielu 5 (Zrušenie objednávky) za predpokladu, že všetky položky sú vrátené v rovnakom stave, v akom boli prijaté. To znamená, že tovar nesmie byť poškodený, znečistený, vypraný, pozmenený alebo nosený (s výnimkou vyskúšania) a že všetky štítky na tovare alebo obale musia byť neporušené. Podrobnejšie informácie o našom procese vrátenia nájdete v našich Podmienkach pre vrátenie a vrátenie peňazí. Vrátenie je bezplatné, ale v niektorých prípadoch si banka, ktorá  vydala kartu, môže účtovať určité provízie po transakcii vrátenia peňazí.

 

  1. Platobné metódy

Kreditná alebo debetná karta

Platobné údaje môžete zadať pri zadávaní objednávky pomocou platnej kreditnej alebo debetnej karty (VISA alebo Mastercard). Suma bude okamžite zablokovaná na Vašej karte, ale nebude odpočítaná, pokiaľ nebude tovar odoslaný. Montecristo si vyhradzuje právo vykonať predbežnú autorizáciu kreditných kariet a debetných kariet. V závislosti od výsledku týchto kontrol môžeme niektoré objednávky odmietnuť.

Vezmite prosím na vedomie, že všetky bankové poplatky ponesiete Vy. Informácie o karte sú v prípade potreby overené bankou, nie obchodníkom.

* 3D Secure Info: je nový globálny prístup k overovaniu kupujúcich a predajcov v bezpečných internetových transakciách. Toto bezpečnostné opatrenie zahŕňa presmerovanie užívateľa v dobe platby na zabezpečenú stránku, kde je každý držiteľ karty registrovaný priradením autorizačného kódu pre každú online transakciu. Akceptované platobné karty sú karty vydané pod logami VISA (Classic a Electron) a MASTERCARD (vrátane Maestro, pokiaľ majú kód CVV/CV2)

* Neuchovávanie údajov: Údaje o platobnej karte Zákazníka /Užívateľa/Kupujúceho nebudú prístupné alebo uložené na www.timeoutjeans.com< http://www.timeoutjeans.com>, ale iba inštitúciou autorizujúcou transakcie alebo iným subjektom oprávneným poskytovať služby ukladania údajov o identifikácii karty, o ktorého totožnosti bude Klient / Užívateľ / Kupujúci pred zadaním údajov informovaný.

 

Dobierka

Pri prevzatí tovaru sa môžete rozhodnúť pre možnosť platenia na dobierku, a to bez ďalších nákladov.

  1. Naša zodpovednosť

 

Nič v týchto Podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Montecristo vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, pre ktorú je nezákonné obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť.

Nemáme v úmysle vylúčiť zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia urobené nami alebo našimi zamestnancami alebo zástupcami. V prípade porušenia týchto Podmienok ponesieme zodpovednosť iba za straty, ktoré sú rozumne predvídateľným dôsledkom takého porušenia.

Montecristo nezodpovedá za nepriame straty, ktoré sú vedľajším účinkom hlavnej straty alebo škody, ako je ušlý zisk alebo strata príležitosti, alebo za neschopnosť dodať tovar alebo splniť niektorý z našich záväzkov podľa týchto Podmienok, pokiaľ je táto nemožnosť spôsobená udalosťou, nad ktorou nemáme žiadnu kontrolu, ktorá zahŕňa, okrem iného, požiar, povodeň, búrku, nepokoje, občianske nepokoje, vojnu, jadrovú haváriu, pandémiu a teroristickú činnosť.

Naša maximálna zodpovednosť voči Vám za akúkoľvek stratu alebo škodu, ku ktorej dôjde v súvislosti s Vašou objednávkou na timeoutjeans.com, bude obmedzená na celkovú cenu vašej objednávky.

Montecristo nezodpovedá za napadnutie počítača zákazníka počítačovými vírusmi, za kybernetické útoky akéhokoľvek druhu, za stratu dát užívateľa/zákazníka na jeho zariadeniach alebo za poškodenie akéhokoľvek hardvéru alebo softvéru, ktorý mu patrí.

Montecristo tiež nezodpovedá za zasielanie e-mailov alebo partnerské odkazy, ktoré sa môžu kedykoľvek objaviť na webových stránkach.

Zodpovednosť užívateľa / zákazníka: Užívateľ / Zákazník je zodpovedný za zachovanie dôvernosti údajov o svojom účte (užívateľ / e-mail a heslo), za správu prístupu k účtu a za činnosť vykonávanú prostredníctvom účtu, ako aj za prehliadanie webových stránok a partnerských odkazov. Užívateľ / Zákazník je tiež výhradne zodpovedný za realitu / presnosť / integritu všetkých údajov poskytnutých majiteľovi obchodu a za akúkoľvek škodu, ktorá mu bola spôsobená nedodržaním týchto Podmienok / alebo Zmluvy.