Sk.timeoutjeans.com ponúka nasledujúce platobné možnosti:

Kreditná alebo debetná karta

Platobné údaje môžete zadať pri zadávaní objednávky pomocou platnej kreditnej alebo debetnej karty (VISA alebo Mastercard). Suma bude okamžite zablokovaná na vašej karte, ale nebude odpočítaná, pokiaľ nebude tovar odoslaný. Montecristo si vyhradzuje právo vykonať predbežnú autorizáciu kreditných kariet a kreditných kariet. V závislosti od výsledku týchto kontrol môžeme niektoré objednávky odmietnuť.

Vezmite prosím na vedomie, že všetky bankové poplatky ponesiete vy. Informácie o karte sú v prípade potreby overené bankou, nie obchodníkom.

* 3D Secure Info: je nový globálny prístup k overovaniu kupujúcich a predajcov v bezpečných internetových transakciách. Toto bezpečnostné opatrenie zahŕňa presmerovanie používateľa v čase platby na zabezpečenú stránku, kde je každý držiteľ karty registrovaný priradením autorizačného kódu pre každú online transakciu. Akceptované platobné karty sú karty vydané pod logami VISA (Classic a Electron) a MASTERCARD (vrátane Maestro, pokiaľ majú kód CVV/CV2)

* Neuchovávanie údajov: Údaje o platobnej karte Zákazníka /Užívateľa/Kupujúceho nebudú prístupné alebo budú uložené na www.sk.timeoutjeans.com ale iba inštitúciou autorizujúcou transakcie alebo iným subjektom oprávneným poskytovať služby ukladania údajov o identifikácii karty, o ktorého totožnosti bude Klient / Užívateľ / Kupujúci pred zadaním údajov informovaný.